Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των προγραμμάτων του Οργανισμού για ένα έτος. 

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1966 και εστιάζει στις ανάγκες φτωχών οικογενειών και παιδιών. Ο Όμιλος προσφέρει ιατρική, επισιτιστική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 131 παιδιά, καθώς και μακροπρόθεσμη οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πανεπιστημίου της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας.