Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά νέου εξοπλισμού και, συγκεκριμένα, ηλεκτρικών συσκευών, όπως επαγγελματικά πλυντήρια, ψύκτες και μονάδες κλιματισμού, καθώς επίπλων υπνοδωματίων και οπτικοακουστικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου αποσκοπεί στην παροχή κοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε ανήλικα αγόρια με αντικοινωνική συμπεριφορά ή με δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής. Απώτερος στόχος του είναι η κοινωνική τους ένταξη μέσω της παροχής σωστής παιδείας. Το Ίδρυμα φιλοξενεί ανήλικους παραβάτες, ηλικίας 8 έως 18 ετών από όλη την Ελλάδα.