Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά πέντε μονάδων κλιματισμού, καθώς και για σχετικές υπηρεσίες επισκευής. Ο εξοπλισμός του σχολείου με ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού θα βοηθήσει στη μείωση των αυξανόμενων ποσοστών απουσίας και θα βελτιώσει τις συνθήκες μάθησης για τα παιδιά. 

Το Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων είναι ένα από τα 10 δημοτικά σχολεία της Σαλαμίνας. Έχει 18 δασκάλους και 220 παιδιά σε όλες τις τάξεις του δημοτικού.