Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά για τη συνέχιση δύο αλληλοσυμπληρούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφορικά με το ρόλο της φιλανθρωπίας, των ΜΚΟ και των κοινωφελών Ιδρυμάτων. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων ανεύρεσης πόρων και του εθελοντισμού, προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη στελεχών ΜΚΟ με επαρκή εμπειρία στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται, αντίστοιχα, υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.