Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων και για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ξενώνα και της αύξησης του αριθμού των εργαστηρίων. 
Η Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) ιδρύθηκε το 1973 ως ένωση με σκοπό την πρόληψη της ιδρυματοποίησης και την παροχή προστασίας, ιατρικής φροντίδας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και, εν τέλει, αποκατάστασης σε άνδρες και γυναίκες με νοητική υστέρηση, οι οποίοι είναι 18 ετών και άνω, και έχουν δείκτη νοημοσύνης (IQ) άνω του 30. Το 1998 ιδρύθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας “ΣΤΕΓΗ” της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. στο Λαγονήσι, και εξυπηρετεί, αυτή τη στιγμή, 70 άτομα με νοητική υστέρηση.