Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων

Αγορά εξοπλισμού
Το 3ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων που υλοποιεί το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», προσφέρει χρηματοδότηση για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τις σχετικές υποδομές. 

Μέσω του προγράμματος, 127 σχολεία έλαβαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακό εξοπλισμό, οπτικοακουστικό εξοπλισμό και λογοτεχνικά βιβλία. Το πρόγραμμα εστίασε σε σχολεία τα οποία δεν είχαν τον παραπάνω εξοπλισμό και τα παιδιά δεν ήταν επαρκώς εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Ο όγκος του τεχνολογικού και εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρθηκε προσδιορίστηκε με βάση τον αριθμό των μαθητών και τις ανάγκες του κάθε σχολείου που συμμετείχε στο πρόγραμμα. 

Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τα παιδιά με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ακαδημαϊκή τους επιτυχία, καθώς η ψηφιακή παιδεία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις σπουδές τους. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καθιέρωση της χρήσης πολυμέσων ως βασικής μεθόδου διδασκαλίας.