Θέατρο Κωφών Ελλάδας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Θέατρο Κωφών Ελλάδας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη εκπαιδευτικού εργαστηρίου, το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή θεατρικού έργου. Το έργο αυτό θα επιτρέψει στους κωφούς συμμετέχοντες του προγράμματος να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τo ταλέντo τους στις δραματικές τέχνες. Προσφέρει, επίσης, στα νεότερα μέλη της κοινωνίας μία μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν ότι τα άτομα με κώφωση είναι εξίσου ικανά για καλλιτεχνική έκφραση. 

Το Θέατρο Κωφών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1983, με σκοπό να λειτουργεί ως ανοιχτή πλατφόρμα θεατρικής έκφρασης και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας των 25.000 ατόμων με προβλήματα ακοής στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τακτικά θεατρικά έργα σε μεγάλους χώρους παραστάσεων και πραγματοποιεί εργαστήρια σχετικά με τη δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερη δυνατή επικοινωνία.