Δήμος Ηλιούπολης - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας – Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Ηλιούπολης

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας – Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά εξοπλισμού για την Αγία Μαρίνα, το δεύτερο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Ηλιούπολης. 

Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελούν μέρος των πρωτοβουλιών του Δήμου Ηλιούπολης με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης, της παιδείας και του πολιτισμού. Το κέντρο προσφέρει δωρεάν πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα μέλη του και σε άτομα με αποδεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες, με έμφαση σε δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και γενεές, καθώς και τη νόσο Alzheimer και την άνοια.