Μπορούμε - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μπορούμε

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων. 
Ο οργανισμός ΜΠΟΡΟΥΜΕ ιδρύθηκε το 2011 σε ανταπόκριση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, των αυξανόμενων επιπέδων φτώχειας, της αυξανόμενης ζήτησης για επισιτιστική βοήθεια και του μεγάλου βαθμού σπατάλης τροφής στην Ελλάδα. Το δίκτυο ΜΠΟΡΟΥΜΕ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε 550 οργανισμούς και μονάδες συσσιτίου, καθώς και σε 150 δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα. Το δίκτυο στηρίζει την κατανομή 1.000 κατά μέσο όρο γευμάτων την ημέρα.