1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των εργαστηρίων του Κέντρου. 

Το 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών τεχνολογίας και εξοπλισμού των επαγγελματικών σχολών της Φλώρινας. Υλοποιεί σήμερα 15 εργαστήρια, προσφέροντας κατάρτιση στους τομείς της μηχανικής, της ηλεκτρολογίας, των ηλεκτρονικών, της πληροφορικής, των οχημάτων, των κατασκευών, των οικονομικών, της γεωτεχνικής και των υπηρεσιών υγείας.