Αμυμώνη - Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αμυμώνη

Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού
Για την ενίσχυση των προγραμμάτων Πολίχνη και Πρώιμη Παρέμβαση, για περίοδο ενός έτους, καθώς και για την αγορά ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου.

Το Πρόγραμμα Πολίχνη έχει στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αυτόνομη διαβίωση, ενώ το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στηρίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει παιδιά ηλικίας μέχρι 7 ετών στο σπίτι, με τη συμμετοχή των γονέων τους. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ιδρύθηκε το 1993 και είναι αναγνωρισμένος και πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός του συλλόγου είναι να διδάξει τα άτομα με αναπηρίες πώς να λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή και να τους προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση, με τελικό στόχο την αποκατάστασή τους προκειμένου να αποκτήσουν τη μέγιστη αυτονομία που τους επιτρέπει η αναπηρία τους.