Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών

Εργασίες ανακαίνισης
Για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων, και συγκεκριμένα της εισόδου του χώρου και όλων των πλαισίων των παραθύρων. Οι εργασίες ανακαίνισης αφορούν την ασφάλεια των παιδιών, καθώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για καλύτερο έλεγχο της εισόδου και εξόδου επισκεπτών και παιδιών. Επιπλέον, η ανακαίνιση θα αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. 
Το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών ιδρύθηκε το 1943 και φιλοξενεί σήμερα 34 κορίτσια ηλικίας 4 με 23 ετών. Κατά την παραμονή τους στο ίδρυμα, τα κορίτσια παρακολουθούν μαθήματα σε σχολεία της περιοχής και συνεχίζουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα κορίτσια στηρίζονται από το Ίδρυμα ώσπου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να βρουν εργασία. Επιπλέον, το Ίδρυμα προσφέρει μαθήματα ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικής, παραδοσιακών και σύγχρονων χορών και οικιακής οικονομίας. Παρέχει, επίσης, ψυχολογική υποστήριξη και λογοθεραπεία, όπου είναι απαραίτητο.