Θεόφιλος - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Θεόφιλος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την επανέναρξη της υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας, μέσω της πρόσληψης κοινωνικού λειτουργού για ένα χρόνο. Ο κοινωνικός λειτουργός κατέχει θέση πλήρους απασχόλησης και εργάζεται στο χώρο του οργανισμού, προσφέροντας βοήθεια σε οικογένειες σε όλη την Ελλάδα – από το τηλέφωνο, καθώς και με ιδιωτικές συνεδρίες, όπου απαιτείται. 

Ο Θεόφιλος είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό την υποστήριξη πολύτεκνων οικογενειών με 3 ή περισσότερα παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η κεντρική του δραστηριότητα είναι η προσφορά βοήθειας σε πολύτεκνες οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, μέσω της παροχής βασικών ειδών (όπως τρόφιμα, ρουχισμό, προϊόντα καθαρισμού, παιχνίδια, βιβλία, μικρά έπιπλα), τα οποία διανέμει εβδομαδιαίως σε οικογένειες στην Αττική και μηνιαίως σε οικογένειες στην υπόλοιπη χώρα. Ο Θεόφιλος στηρίζει ετησίως περισσότερες από 900 οικογένειες και 3.600 παιδιά που συμμετάσχουν στα προγράμματά του.