Αγία Άννα - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αγία Άννα

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας του εξειδικευμένου προσωπικού που προσφέρει εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά. 
Η Αγία Άννα ιδρύθηκε το 1972 και προσφέρει στέγη, παιδεία και συνεχόμενη υποστήριξη σε ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή/και κακοποιημένα κορίτσια, ηλικίας 3-18 ετών.