Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Γεωργικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα προσφέρει πρόγραμμα σπουδών δύο ενοτήτων, για την προετοιμασία των νέων για επιχειρηματική σταδιοδρομία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε γεωργικές τεχνικές, καθώς και κατάρτιση στα βήματα που απαιτούνται για την ίδρυση επιχείρησης. 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (American Farm School – AFS), η οποία ιδρύθηκε το 1904 από έναν Αμερικανό ιεραπόστολο, προσφέρει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια τριτοβάθμια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προάγοντας, παράλληλα υγιή, αειφόρα, οικονομικά βιώσιμα και κοινωνικά υπεύθυνα γεωργικά συστήματα, μέσω ενός περιβάλλοντος πρακτικής μάθησης.