Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ενός ξενώνα βραχυχρόνιας διαμονής, για περίοδο τριών ετών. Ο ξενώνας ιδρύθηκε το 2004 και έχει έκτοτε προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από 2.280 παιδιά έως 10 ετών και ενήλικες. Ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη, η ανακούφιση και η ψυχαγωγία των παιδιών ή ενηλίκων φιλοξενούμενων, καθώς και η παροχή ανακούφισης στις οικογένειές τους, και η εκπαίδευση στην ανεξάρτητη διαβίωση και η προσωρινή απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, στην περίπτωση των νέων ενηλίκων, μέσω μίας σειράς δημιουργικών εργαστηρίων.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972, με στόχο τη φροντίδα ατόμων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι ο σημαντικότερος οργανισμός με δράση στον τομέα της αναπηρίας στην Ελλάδα, και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν υπηρεσιών σε περισσότερα από 240 άτομα όλων των ηλικιών, σε καθημερινή βάση – και σε περισσότερες από 4.000 οικογένειες από την ίδρυσή της. Σκοπός της είναι η συστηματική παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και συνεχούς υποστήριξης στις οικογένειές τους, η εξάλειψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων κατά των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και η εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και προωθεί νομοθετικά και κυβερνητικά μέτρα υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες.