Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Νεογνολογική Κλινική - Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
 
Η δωρεά περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού για τη Νεογνολογική Κλινική. 
Η Νεογνολογική Κλινική παρέχει νοσηλεία σε 550 πρόωρα και τελεόμηνα βρέφη ετησίως και αποτελείται από Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) 16 κλινών και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) 12 κλινών. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) ιδρύθηκε το 1990, δίπλα στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής. Το Π.Γ.Ν.Ι. καλύπτει όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης. Το νοσοκομείο έχει έκταση 68.000 τμ και περιλαμβάνει 28 κλινικές και τμήματα, καθώς και 17 εργαστήρια (σύνολο 882 κλίνες).