Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη μερική χρηματοδότηση της λειτουργίας της Ανοιχτής Κλινικής στην Πάτρα, ήτοι την κάλυψη μισθών και ιατρικών προμηθειών, για περίοδο δύο ετών. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1990 ως παράρτημα του διεθνούς δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 14 παραρτήματα παγκοσμίως. Παρ’ ότι αποτελούν μέρος ενός διεθνούς οργανισμού, διατηρούν την οικονομική και διοικητική τους ανεξαρτησία. Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Από την ίδρυση του οργανισμού, περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν πάρει μέρος σε ιατρικές και ανθρωπιστικές αποστολές σε 50 χώρες.