Ελληνική Πρωτοβουλία - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Πρωτοβουλία

Χρηματοδότηση προγράμματος
Υποστήριξη της ετήσιας εκδήλωσης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, της οποίας οι εισφορές θα διατεθούν για την ενίσχυση των δωρεών του οργανισμού με σκοπό την ανακούφιση ενάντια στη κρίση.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 2012 από εξέχοντα μέλη της Ελληνικής διασποράς, ως ανταπόκριση στην εμβαθυνόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα.  Ο σκοπός της είναι να κινητοποιήσει την Ελληνική διασπορά και την φιλελληνική κοινότητα για να υποστηρίξει μία βιώσιμη οικονομική ανανέωση για την Ελλάδα και τους κατοίκους της.