Σύλλογος Παροχής Φροντίδος και Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας και Νοσηλείας μέσω της κάλυψης των δαπανών για δύο νοσηλευτές, καθώς και για την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού. 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε από μία καθολική μοναχή το 1995, με σκοπό την παροχή ιατρικής φροντίδας σε κλινήρεις ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται στα σπίτια τους και δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη στο Περιφερειακό Νοσοκομείο. Σήμερα, ο σύλλογος στηρίζεται από τις συνεισφορές περίπου 1.000 μελών. Οι προσπάθειές του εστιάζουν σε δύο τομείς. Ο πρώτος αφορά στην παροχή κατ’ οίκον φροντίδας, και ο δεύτερος στη γενική φροντίδα ατόμων που δεν έχουν οικογένεια ή που νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πέραν των δύο παραπάνω τομέων, ο σύλλογος διοργανώνει επίσης σεμινάρια, ομιλίες και συνέδρια με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό και την υγεία.