Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά για την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων κεραμικής για παιδιά δημοτικού σχολείου, με έμφαση σε μη προνομιούχες περιοχές και οικογένειες που πλήττονται από την ανεργία. 
Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής είναι μουσείο που φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικός φορέας αφιερωμένος στην έρευνα, την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής παραδοσιακής κεραμικής τέχνης.