Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την επέκταση των Μουσικών Εργαστηρίων στην Ικαρία και τη Λήμνο. 

Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας είναι μία εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 από εξέχουσες προσωπικότητες του επιστημονικού και καλλιτεχνικού τομέα. Σκοπός της οργάνωσης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής αποκέντρωσης, να προσφέρει ευκαιρίες σε παιδιά που ζουν στα απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας και να προστατεύει και να προάγει τις αξίες και τις παραδόσεις των Ελληνικών νησιών.