Ιερά Μητρόπολις Βέροιας, Ναούσης και Καμπανιάς - Εργασίες ανακαίνισης & Aγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιερά Μητρόπολις Βέροιας, Ναούσης και Καμπανιάς

Εργασίες ανακαίνισης & Aγορά εξοπλισμού
Για εργασίες ανακαίνισης και την αγορά εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κουζίνας του ναού. Η κουζίνα είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας. 

Η Ιερά Μητρόπολις Βέροιας, Ναούσης και Καμπανιάς προσφέρει Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας στη Βέροια, υλοποιεί ένα παρόμοιο αλλά μικρότερης έκτασης πρόγραμμα στην πόλη της Νάουσας, παρέχει οικονομική υποστήριξη καθώς και δωρεές σε είδος σε μη προνομιούχες οικογένειες, λειτουργεί ταμείο υποτροφιών για φοιτητές που έχουν ανάγκη και διοργανώνει θερινή κατασκήνωση για παιδιά. Από τα παραπάνω προγράμματα επωφελείται μεγάλος αριθμός παιδιών Ρομά της Βέροιας. Επιπλέον, ο Νομός Ημαθείας έχει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από το μέσο όρο της χώρας και συνεπώς η ανάγκη για τη στήριξη της εκκλησίας είναι αυξημένη.