Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την ενίσχυση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, το οποίο εξυπηρετεί 150 άτομα ημερησίως, με τη διανομή 300 γευμάτων σε άτομα σε ένδεια, σε 40 χωριά. 

Οι ενορίες της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων περιλαμβάνουν τις περιφέρειες του Αγίου Βασιλείου, του Αμαρίου και των Σφακίων και καλύπτουν μία περιοχή με περίπου 12.000 κατοίκους. Η έδρα της Μητρόπολης βρίσκεται στο Σπήλι και η όλη περιοχή είναι σχετικά απομακρυσμένη και δυσπρόσβατη.