Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Κάριτας Ελλάς. Η Κάριτας Ελλάς προσφέρει υπηρεσίες σίτισης και κοινωνικής υποστήριξης σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών. Η υπηρεσία καλύπτει τις ανάγκες 300 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 80 παιδιών, παρέχοντάς τους ζεστά γεύματα σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, η οργάνωση διανέμει ρούχα και βασικά είδη και προσφέρει ειξιδικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης. 
Η Κάριτας είναι μία διεθνής οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας με δράση σε 196 χώρες. Η Κάριτας Ελλάς είμαι μέλος της Caritas Internationalis και της Caritas Europa και λειτουργεί επίσημα στην Αθήνα από το 1987.