Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Δημητρίου – Καλλιθέας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Υποστήριξη του εργαστηρίου εκπαίδευσης σε θέματα τροφοδοσίας της σχολής, το οποίο πραγματοποιείται μετά τα βασικά μαθήματα και είναι ανοιχτό σε μαθητές και πρόσφατους αποφοίτους που παραμένουν άνεργοι. 

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Δημητρίου – Καλλιθέας ιδρύθηκε το 2001 και παρέχει μερικά από τα πλέον καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες για εφήβους που πάσχουν από ελαφρά ως βαριά νοητική υστέρηση. Η σχολή προσφέρει εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, όπως κεραμική, κομμωτική, μαγειρική, κηπουρική και ξυλουργική. Οι μαθητές παρακολουθούν, επίσης, μαθήματα γενικής παιδείας.