Άλμα Ζωής – Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Άλμα Ζωής – Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού

Υποστήριξη προγράμματος
Για τη διοργάνωση του Greece Race for the Cure, το οποίο πραγματοποιείται το φθινόπωρο του 2012 και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και τις μεθόδους πρώιμης ανίχνευσης.

Το Άλμα Ζωής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες, οι οποίες είχαν προσβληθεί από καρκίνο του μαστού, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων πάσχουν από την ασθένεια αυτή. Η μοναδικότητα του οργανισμού έγκειται κυρίως στα μέλη του, τα οποία αποτελούνται τόσο από γυναίκες που έχουν ξεπεράσει τη νόσο, όσο και από γυναίκες που αγωνίζονται ακόμη να την ξεπεράσουν. Σκοπός του οργανισμού είναι να προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, ολοκληρωμένη πληροφόρηση πάνω σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και τις υπηρεσίες από δημόσιους φορείς σε γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού.