Οργάνωση Γη - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οργάνωση Γη

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την υλοποίηση μίας σειράς από εκπαιδευτικά σεμινάρια για ανέργους, με τίτλο «Εισαγωγή στη Γεωργία». Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε μέλη μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων, άνεργα και διατεθειμένα να μετακομίσουν στην επαρχία προκειμένου να εργαστούν στον τομέα της γεωργίας. Θα προσφερθούν πέντε κύκλοι εννέα εβδομάδων και σε κάθε σεμινάριο θα εκπαιδεύονται 80 άτομα. Τα σεμινάρια θα παρέχουν κατάρτιση στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, με 4 ώρες θεωρητικής και 12 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίως. Όλα τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης.  
Η Οργάνωση Γη ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Από την ίδρυσή της, λειτουργεί ένα πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο ονομάζεται «Κέντρο της Γης», και βρίσκεται στο Ίλιον, στην καρδιά της Δυτικής Αττικής. Σκοπός της οργάνωσης είναι η διάδοση της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης (Environmental Social Intelligence – ESI), δηλαδή η πληροφόρηση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, καθώς και με τους τρόπους που μπορούν οι ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.