Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ)

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Υποστήριξη των μεταφορικών εξόδων του οργανισμού, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των 155 ενηλίκων που εξυπηρετούνται από τα τρία κέντρα φροντίδας του οργανισμού. 

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό τη στήριξη ατόμων άνω των 18 ετών με νοητικές αναπηρίες, στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της ψυχολογικής υποστήριξης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, και της κοινωνικής αποκατάστασης. Σήμερα, ο οργανισμός λειτουργεί 3 κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας, Κατάρτισης και Απασχόλησης, με διάφορα εργαστήρια (ξυλοκατασκευής, κηπουρικής, χειροτεχνίας, κλπ), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν έως και 230 άτομα με νοητικές αναπηρίες.