Κέντρο Ειδικής Αγωγής

Αγορά οχημάτων
Δωρεά αγοράς δύο μικρών λεωφορείων για την αντικατάσταση των παλιών και δυσλειτουργικών οχημάτων του οργανισμού. Τα οχήματα είναι απαραίτητα για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς και για την ασφάλεια των παιδιών που εξυπηρετούν, δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή είναι ο μόνος τρόπος για τα περισσότερα παιδιά να φθάσουν στο σχολείο. 

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής ιδρύθηκε το 1982. Παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης για άτομα με νοητικές αναπηρίες και σύνδρομο Down από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσφέρει μαθήματα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, όπως επαγγελματική κατάρτιση, μουσικοθεραπεία, καλές τέχνες και φυσιοθεραπεία, μέσω της λειτουργίας επτά εργαστηρίων, όπου εκπαιδεύονται και εργάζονται άτομα με νοητικές αναπηρίες. Προσφέρει επίσης κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και τις οικογένειές τους.