Δεσμός - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δεσμός

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου, της πρόσληψης ενός μέλους του προσωπικού και της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης. 

Ο Δεσμός ιδρύθηκε από μία ομάδα νέων γυναικών στην Αθήνα και αποσκοπεί στην αξιοποίηση του πλεονάσματος για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών. Εκτός από επισιτιστική βοήθεια, ο οργανισμός προσφέρει και άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, από ρούχα, έπιπλα και παιχνίδια έως σχεδιασμό ιστοσελίδων και νομικές υπηρεσίες. Ο Δεσμός συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την έρευνα και τη δικτύωση έως την παραλαβή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την παράδοση.