Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

Η Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με νοητικές αναπηρίες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Το 1997, η ένωση ίδρυσε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών σε άτομα με νοητικές αναπηρίες. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας φιλοξενεί σήμερα 20 ενήλικες.