Κέντρο Ζωής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά για την επέκταση των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για οροθετικούς και ασθενείς με AIDS. Η Νομική Υπηρεσία είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012 με χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Προσφέρει στοχευμένες υπηρεσίες σε περισσότερα από 100 άτομα, για περιπτώσεις που σχετίζονται με παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και με οικονομικά, οικογενειακά και ιατρικά θέματα.  
Ο οργανισμός Κέντρο Ζωής είναι αφιερωμένος στη στήριξη οροθετικών ατόμων και ασθενών με AIDS, μέσω της πληροφόρησης και της παροχής νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω παρουσιάσεων, συνεδρίων και της έκδοσης του περιοδικού «Positive».