Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων Σάμου

Αγορά εξοπλισμού
Για τη μετατροπή πολιτικού φορτηγού παντός εδάφους σε όχημα Πυρόσβεσης και Διάσωσης ικανού να κινείται σε ορεινές περιοχές. 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων  Σάμου, ο οποίος ιδρύθηκε το 2007, παρέχει πυροπροστασία, πρόληψη και πυροσβεστικές και ιατρικές υπηρεσίες άμεσης δράσης στο νησί της Σάμου. Ο Σύλλογος βρίσκεται υπό τη διοίκηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και έχει 39 μέλη που εργάζονται σε συνεργασία με την τοπική Πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και άλλες ομάδες εθελοντών πυροσβεστών, προκειμένου να ανταποκριθούν στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους, παρέχοντας 24ωρη κάλυψη στο νησί.