Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π. - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π.

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση της έκθεσης «Αποτυπώματα», για περίοδο δύο ετών, και και των συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έμφαση στην προσβασιμότητά τους σε παιδιά από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής.

Η έκθεση παρουσιάζει πίνακες που δημιουργήθηκαν από παιδιά, τα οποία προέρχονται από ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, σε συνεργασία με παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Η λογική της έκθεσης είναι αναπτύξει σχέσεις και να καλλιεργήσει αλληλοκατανόηση μεταξύ παιδιών σε ένδεια και παιδιών που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτού του είδους.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό, αφενός, να δώσει φωνή σε ευπαθείς ομάδες παιδιών και, συγκεκριμένα, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, παιδιά που δουλεύουν στους δρόμους και εγκαταλειμμένα παιδιά και, αφετέρου, να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά από αυτά τα παιδιά.