Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Ασπρόπυργου

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την ενίσχυση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας προς 80 οικογένειες, στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Οι οικογένειες ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας και η επισιτιστική στήριξη θα τις βοηθήσει να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες για 6 μήνες. Η πρωτοβουλία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην περιοχή, η οποία έχει επηρεαστεί σημαντικά από την κοινωνικοοικονομική κρίση, δεδομένου ότι πρόκειται για μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές στην Αττική.

Ο Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου στηρίζει τα μέλη της κοινότητας του Ασπρόπυργου που έχουν περισσότερη ανάγκη, μέσω επισιτιστικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικών προμηθειών και πληρωμής ενοικίου και λογαριασμών.