Δήμος Θεσσαλονίκης - Άρσις - Εργασίες κατασκευής - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Θεσσαλονίκης - Άρσις

Εργασίες κατασκευής
Για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου διανυκτέρευσης για τους άστεγους στην Ελλάδα και του πρώτου ξενώνα στη Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα φιλοξενίας 80 ατόμων. Ο ξενώνας θα ακολουθεί πρότυπα βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό και θα υιοθετήσει δομή κέντρου διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τα οποία, τα άτομα που εγγράφονται στο πρόγραμμα θα μπορούν να περάσουν τη νύχτα στον ξενώνα, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσουν το πρωί. Η λειτουργία του ξενώνα θα συμπληρώνεται από σημαντικές υπηρεσίες για τους ευάλωτους πληθυσμούς που τον χρησιμοποιούν, όπως έκτακτη ιατρική βοήθεια (και κατάλληλες παραπομπές), κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη. Η δημιουργία του ξενώνα είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας ανάμεσα στην «Άρσις» και το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει παραχωρήσει το χώρο και θα καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα. 

Η Άρσις ιδρύθηκε το 1992 και ειδικεύεται στην κοινωνική υποστήριξη των νέων, καθώς και στην προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η Άρσις έχει αναπτύξει αποτελεσματική δράση στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.