Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, με έμφαση στη δωρεάν είσοδο και τη συμμετοχή σχολείων από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, για περίοδο τριών ετών. 

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης έχει σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προβολή της Παιδικής Τέχνης, την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, την παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων Παιδικής Τέχνης και την οργάνωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παιδικής Ζωγραφικής, καθώς και τη συνεργασία με μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια και αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Μουσείο αποδίδει μεγάλη έμφαση στον εκπαιδευτικό του ρόλο, με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του δημοτικού, καθώς και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων σχετικά με την τέχνη για παιδιά, καθώς και σεμιναρίων για δασκάλους. Το Μουσείο παράγει επίσης εκπαιδευτικά πακέτα που βοηθούν τους παιδαγωγούς με τη διδασκαλία καλλιτεχνικών θεμάτων.