Άρτος - Δράση

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την υποστήριξη των αστέγων στην Ελλάδα.

Έχοντας εξασφαλίσει τη λειτουργικότητα της οργάνωσης, από πλευράς προσωπικού και εγκαταστάσεων, το Ίδρυμα ανανεώνει τη στήριξή του για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας της Άρτος-Δράση, το οποίο περιλαμβάνει επισιτιστική βοήθεια για περισσότερα από 3.500 άτομα και τη διανομή περισσότερων από 100.000 γευμάτων – είτε άμεσα, είτε με τη βοήθεια άλλων ΜΚΟ. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των δύο κεντρικών μονάδων της οργάνωσης στην Ηλιούπολη και τον Ασπρόπυργο, τα οποία περιλαμβάνουν χώρους προετοιμασίας φαγητού, καθώς και τριών επιμέρους μονάδων σε υποβαθμισμένες συνοικίες της Αττικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα μορφωτικό και εκπαιδευτικό κομμάτι για περισσότερους από 250 ανειδίκευτους νέους στον Ασπρόπυργο. 

Η οργάνωση Άρτος-Δράση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην υποστήριξη άπορων οικογενειών, κυρίως μέσω της παροχής τροφίμων. Λειτουργεί ως τράπεζα τροφίμων με δίκτυο διανομής και εστιάζει στη συλλογή πλεονάζουσας  τροφής και τη διανομή της στις ομάδες-στόχο. Προσφέρει, επίσης, ευρύτερη υποστήριξη ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες, όπως παροχή ρουχισμού, υποστηρικτική εκπαίδευση, βοήθεια στο σπίτι και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρεση εργασίας. Βασιζόμενη σε ένα δίκτυο 650 εθελοντών, συλλέγει και διανέμει τρόφιμα σε περισσότερα από 1.500 άτομα ημερησίως (εκ των οποίων τα 1.300 βρίσκονται στην Αττική), μέσω ενός δικτύου αποτελούμενου από 9 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Από την ίδρυσή της το 1998, και μέσω των 9 δικτύων διανομής τροφίμων, η Άρτος-Δράση έχει βοηθήσει περισσότερους από 250.000 ανθρώπους, με μέσο όρο 20.000 άτομα και πάνω από 200 τόνους τροφής ετησίως.