Ίδρυμα Ορμύλια

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά εξοπλισμού, με σκοπό τη στήριξη των ιατρικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Ίδρυμα, όπως ακτινογραφικό μηχάνημα για το ιατρικό πρόγραμμα παίδων και UPS – Γεννήτρια για το πρόγραμμα κατά του καρκίνου του μαστού. 

Το Ίδρυμα Ορμύλια ιδρύθηκε στο γυναικείο Ιερό Κοινόβιο, στην Ορμύλια Χαλκιδικής, το 1982. Προάγει την ιατρική έρευνα και παρέχει ιατρικές και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Ελλάδας.