Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Lifeline New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Σερβία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά νέου εξοπλισμού σε τρία ογκολογικά ιδρύματα στη Σερβία με σκοπό την βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2004
Σερβία