Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Lifeline New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2008
Τοποθεσία Δωρεάς
Σερβία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της κινητής μονάδας μαστογραφίας με ψηφιακό σύστημα αποσκοπώντας στην εξέταση γυναικών για καρκίνο του μαστού σε ολόκληρη τη Σερβία και ιδιαιτέρως, σε απομακρυσμένες περιοχές.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2004
Σερβία