Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Lifeline New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Σερβία
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό μιας νέας χειρουργικής αίθουσας με σκοπό την επέκταση των δυνατοτήτων της πτέρυγας επιτόκων της δημόσιας μαιευτικής κλινικής του Βελιγραδίου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2004
Σερβία