Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Lifeline New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Σερβία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά μιας μονάδας υπερήχων που θα επιτρέπει έναν προηγμένο έλεγχο μαστού κατόπιν μαστογραφίας και θα συμβάλλει στις βιοψίες ιστών με υποψία καρκίνου του μαστού. Σκοπός, οι γιατροί να μπορούν να σώσουν ζωές μέσα από την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2004
Σερβία