Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Lifeline New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Σερβία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού υπερήχων με σκοπό τη βελτίωση της παροχής φροντίδας σε γυναίκες σε ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα στο Βελιγράδι.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2004
Σερβία