Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Lifeline New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Σερβία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά καλύπτει την προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή κατάρτισης στο Διαγνωστικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Υπερήχων (Ultrasound Diagnostic & Training Center), στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου στη Σερβία. Σκοπός της δωρεάς είναι η διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας του προσωπικού, για να είναι σε θέση να παρέχει περίθαλψη υψηλής ποιότητας στους ασθενείς του.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Σερβία
Υγεία & Αθλητισμός
2008
Σερβία