Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Harlem Academy
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της Harlem Academy και συγκεκριμένα για την έναρξη ενός προγράμματος νηπιαγωγείου, σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα που ακολουθούν και άλλα σχολεία της κοινότητας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες