Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Harlem Academy
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης αποφοίτων στη Harlem Academy, ένα ιδιωτικό σχολείο που προάγει την ενδελεχή διανοητική απασχόληση και την καλλιέργεια χαρακτήρα από την πρώτη έως την όγδοη τάξη σε μαθητές από υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες