Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Harlem Academy
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του προγράμματος ετυμολογίας του Harlem Academy, στο πλαίσιο του έργου της σχολής με σκοπό να προετοιμάσει δραστηριοποιημένους μαθητές δημοτικού προκειμένου να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε κορυφαίες σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες