Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Harlem Academy
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργιών του Harlem Academy με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή εξατομικευμένης και σχολαστικής εκπαίδευσης, καθώς και ολιστικής προσωπικής υποστήριξης σε μαθητές παρά τις διακοπές που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες